Drift

Elnätet för kraften hem till dig. Ett tillförlitligt nät kräver löpande underhåll, här hittar du aktuella, planerade och avklarade avbrott.

Ale Els avbrottskarta

Här nedan hittar du en avbrottskarta som markerar ut områden med aktuella eller avklarade avbrott. Se färgmarkeringarna för vilken typ av avbrott som det gäller. För att få mer information, klicka på det inringade området för att få upp en informationsruta. Avbrottsinformationen finns även tillgänglig som RSS-feed här.

Observera att spänningen kan komma tillbaka och försvinna igen under ett pågående avbrott medan vi utför arbete i fält.

2020-11-22 – Tillfällig information om reservgeneratorerna
på Storegårdsvägen i Nol:

Efter gårdagens åskoväder med påföljande driftstörning har vi nu placerat ut två reservgeneratorer på Storegårdsvägen i Nol. Generatorerna tillser strömförsörjningen i området tills att felet är avhjälpt – vi beklagar eventuella ljud som kan uppfattas som störande. Vi beräknar att kunna avhjälpa felet under måndagen, följ oss på Facebook eller här på aleel.se under “Drift” för mer information.

Skrolla ner för att se aktuella avbrott!