Drift

Elnätet för kraften hem till dig. Ett tillförlitligt nät kräver löpande underhåll, här hittar du aktuella, planerade och avklarade avbrott.

Ale Els avbrottskarta

Här nedan hittar du en avbrottskarta som markerar ut områden med aktuella eller avklarade avbrott. Se färgmarkeringarna för vilken typ av avbrott som det gäller. För att få mer information, klicka på det inringade området för att få upp en informationsruta. Avbrottsinformationen finns även tillgänglig som RSS-feed här.

Observera att spänningen kan komma tillbaka och försvinna igen under ett pågående avbrott medan vi utför arbete i fält.

Skrolla ner för att se aktuella avbrott!