Drift

Elnätet för kraften hem till dig. Ett tillförlitligt nät kräver löpande underhåll, här hittar du aktuella, planerade och genomförda avbrott.