Vill du tillverka din egen el?

Här hittar du information om mikroproduktion och elavtal till dig som exempelvis har en solcellsanläggning.

Planerar du att investera i en egen elproduktionsanläggning?

Planerar du att investera i en solcellsanläggning eller kanske i ett litet vindkraftverk? Intresset för att tillverka sin egen el växer år för år. Det som tidigare varit ett specialintresse för teknik- eller miljöintresserade är nu något som fler och fler blir nyfikna på. Vad innebär det för din ekonomi och vad får det för effekt på miljön? Det finns mycket att läsa sig till i ämnet! Här tipsar vi om läsvärda hemsidor där du som går i tankarna att tillverka din egen el kan läsa mer. Du hittar även information om Ale El Elhandels producentavtal för dig som har en produktionsanläggning.

När är man en mikroproducent?

Mikroproduktion är enligt ellagen en produktionsanläggning som köper mer el än man producerar och som är installerad med högst 63 Amperes huvudsäkring och med en inmatningseffekt om högst 43,5 kW.

Särskilda skatteregler gäller för dig som producerar förnybar el beroende på om solcellerna installeras på en privatbostad eller på en byggnad som ingår i en näringsverksamhet.
Läs mer hos Skatteverket

Energi- och klimatrådgivning

Du kan kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för kostnadsfri och opartisk rådgivning kring din energianvändning.
Kommunens energirådgivare

När du köper och installerar solceller finns det flera viktiga saker att tänka på. Som köpare är du skyldig att kontrollera att det företag du anlitar för elinstallationen får utföra arbetet.
Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida

Energimyndighetens webbsida Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar. Här hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet.
Solelportalen – vägledning om solceller

Steg för steg?

  • Kontrollera med kommunen om det krävs bygglov för din planerade elproduktion.
  • Produktionsanläggningen skall kopplas in av en behörig elinstallatör och du måste också anmäla till ditt elnätsföretag att du avser installera en anläggning. Klicka här för att få upp generella krav om installation av mikroproduktionsanläggning. 
  • Klicka här för att få upp vår för-/färdiganmälan som ska fyllas i och skickas in av en behörig elinstallatör.
  • Bifogat till färdiganmälan för anslutning av produktionsanläggning ska produktionsblanketten fyllas i. Om din växelriktare finns med i listan RIKTA RÄTT så väljs blanketten “Blankett mikroproduktion”. Saknas växelriktaren i listan används istället “Blankett mikroproduktion ALP”.
  • För att kunna sälja din överskottsel kan din befintliga elmätare behöva bytas ut, detta görs av ditt elnätsföretag. I Ale Els elnät kan alla våra elmätare mäta produktion vilket betyder att den inte behöver bytas ut.
  • När anmälan om produktion är godkänd får du ett anläggnings-id av ditt elnätsföretag som du ska uppge till det elhandelsföretag som du avser sälja din överskottsel till.
  • Nu är du igång och producerar din egen el.

Ersättning för mikroproduktion

Om du producerar mer el än du för tillfället förbrukar matas elen in på elnätet. Ersättningen för elproduktionen är uppdelad i två delar:

Ersättning för inmatning till elnätet, s.k. nätnytta för nätområde

För närvarande får du 8,7 öre/kWh exkl moms för inmatning på elnätet under höglasttid (vardagar kl 06.00 – 22.00 under månaderna januari, februari, mars, november och december) samt 1,5 öre/kWh exkl moms för inmatning på elnätet under låglasttid (övrig tid).

Ersättning för elenergin

Om du vill sälja din överskottsel så kan du göra det till valfri elhandlare som vill teckna elavtal om detta. Om du inte tecknar elavtal så är det inte säkert att elhandelsbolaget som har mottagningsplikt ersätter dig för elen då de inte har skyldighet till detta. Om elproduktionen är förnybar finns det möjlighet att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier.

Är du också nyfiken på vad du kan få i ersättning för din produktion?

Ale El Elhandel AB är ditt lokala energibolag i Ale. Här nedan hittar du mer information om ersättning för din produktion.

Ersättningar för år 2023

Elproduktion

  • Producenter med en installerad toppeffekt om max 43,5 kW och huvudsäkring om max 63A erbjuds ett löpande Rörligt timprisavtal.
  • Producenter med en installerad toppeffekt över 43,5 kW eller huvudsäkring över 63A erbjuds ett löpande Rörligt timprisavtal -2 öre/kWh i avdrag. Max installerad toppeffekt på 500 kW.

Obs! Om har du en huvudsäkring över 100A så måste du ha tecknat ett elhandelsavtal innan anläggningen kan kopplas in på elnätet. (Det finns då ingen elhandlare som har mottagningsplikt för din elproduktion).

Mottagningsplikt

Sedan den 1 juni 2023 så har elhandelsföretag som har mottagningsplikt och tar emot din överskottsproduktion en skyldighet att ge dig skälig ersättning för produktionen även om du inte har något avtal med elhandelsföretaget om det. Konsumenternas Energimarknadsbyrå rekommenderar däremot att du ändå ingår ett avtal för försäljning av din produktion, eftersom du då har möjlighet att jämföra olika elhandelsföretag och deras ersättning.

Ale El Elhandels skäliga ersättning för kunder utan avtal som vi har mottagningsplikt till är ett löpande Rörligt timprisavtal -5 öre/kWh i avdrag.

Ale El Elhandel köper inte elcertifikat

Från och med den 1 juli 2021 köper vi på Ale El Elhandel AB inte längre elcertifikat. Med hänvisning till information från Energimyndigheten där förändringar i marknadsförutsättningarna aviserats upphör Ale El med att köpa elcertifikat från mikroproducenter. Av dessa marknadsmässiga förändringar ser vi inte längre att det finns någon fördel för dig som kund att ha ett Cesar-konto hos Energimyndigheten då kostnaden överstiger intäkten för merparten av mikroproducenter.

Ursprungsgarantier

Ale El Elhandel AB köper inte ursprungsgarantier.

Mer information

Vill du sälja din överskottsproduktion till oss, vänligen skicka ett mejl till info@aleel.se med dina uppgifter samt anläggningsinformation. Vi återkommer därefter till dig med ett avtalsförslag.

Avtalsvillkor

Ale El Elhandel ABs särskilda avtalsvillkor för mikroproduktion.

Din elmätare

Läs mer om din smarta elmätare och hur den fungerar. Våra elmätare fungerar även för dig som har en produktionsanläggning.

Läs mer

Teckna elavtal

Hos Ale El Elhandel får du ett tryggt och enkelt elavtal, där det alltid ingår 100 % förnybar energi utan extra kostnad.

Läs mer

Elanslutning

Här kan du läsa om hur en permanent eller tillfällig ny elanslutning går till, hur lång tid det tar och vad det kostar.

Läs mer