2014-09-25 Strömavbrott

På grund av stolpbyte på vår högspänningsledning avbryter vi elleveransen till

Röbacka, Kilanda Torp,Bräcke, Ölanda minkfarm och angränsande områden

Avbrott mellan 11:00 och ca 14:00