Störning i elnätet

Ca 300 kunder saknar spänning i Älvängen, Starrkärr, Ölanda, Kilanda, Svenstorp, Skogstorp, Hultasjön, Ranneberg, Skalltorp och Nordmarken. Arbete pågår.