Ale Els elnät

Du är i trygga händer. Ale El Ekonomisk förening distribuerar elenergi till 90 procent av Ale kommuns hushåll, företag samt en del av Lilla Edet.

Ale El Ekonomisk förening

Vårt distributionsområde omfattar Surte, Bohus, Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen, Skepplanda, Alvhem samt delar av Lilla Edet bl a Svalered och Attlered.

Ale El Ekonomisk förening är ett elnätsföretag som äger och underhåller elnätet i Ale kommun och delar av Lilla Edets kommun. Vi har drygt 13 000 anslutna kunder. Vår största andel kunder är vanliga hushåll, men vi levererar även el till industrier med spänningar upp till 20 000 volt.

Vårt elnät består av 250 km luftledning, 800 km kabel i mark och 385 transformatorstationer. En del av elen i nätområdet kommer från lokala småskaliga vattenkraftsproducenter och mikroproducenter i form av sol och vind.

Läs om våra elnätsavgifter här!

Vad består dina elnätskostnader av?

Kostnaderna för elen är en betydande del av hushållets budget. Vi hoppas och tror att du är nyfiken på hur kostnaderna uppstår och hur Ale El använder pengarna.

Elnätstariff eller elnätsabonnemangsavgift är två ord för samma sak. Det är den avgift du betalar för att elen ska ha en trygg och säker transportväg hem till dig. Så ett elnät är uppbyggt för att leda strömmen hela vägen från produktionskällan och hem till dig.

Vi på Ale El jobbar hela tiden med nya investeringar förutom vårt dagliga arbete. Det är allt från att framtidssäkra elnätet till mätarbyten, bättre kommunikation vid driftstörningar och allt där emellan. Utifrån våra arbeten för att göra elnätet så driftsäkert som möjligt – beräknar vi sedan vad du som kund ska betala. Avgiften är också styrd av myndigheten Energimarknadsinspektionen – som avgör hur mycket alla elnätsbolag får ta ut genom en så kallad intäktsram.

Ale El har aldrig haft som mål att vinstmaximera, därför har vi under senaste perioden 2016–2019 endast tagit ut 60 % av den elnätsavgift myndigheten gett oss rätt att ta ut. Vi är en ekonomisk förening och ägs av våra kunder – där alla våra elnätskunder har en möjlighet att bli en del av företaget genom att bli medlem och ägare.

Vad betalar du för som kund?

Som kund betalar du två fakturor för din elförbrukning – en till ditt elnätsföretag för själva transporten av el samt en till ditt elhandelsföretag för den el som används. Väljer du ett elnäts- och elhandelsföretag som ingår i samma koncern kan du få en samlad faktura för både elnät och elhandel. Elnätsavgiften utgörs av ett antal beståndsdelar som ibland kan vara svåra att skilja på – vi förklarar mer här nedanför. Vårt mål är att din kostnad för en trygg och säker elleverans ska vara så låg som möjligt.

Din elnätsfaktura består av:

  • En fast avgift som sätts utifrån din amperesstorlek.
  • En rörlig avgift för själva överföringskostnaden av el.
  • Energiskatt som utgör en stor del av din elnätsfaktura. Energiskatten flyttades från elhandelsfakturan till elnätsfakturan den 1 januari 2018. Det innebär att elnätsfakturans totala kostnad ökade medan elhandelsfakturan minskade.
  • Moms som betalas med 25 procent på summan av både elnätskostnaden och energiskatten.

Som konsument består dina elkostnader av dessa tre delar:

  • 45 % går till samhället, dvs skatter och avgifter
  • 30 % går till ditt elhandelsföretag
  • 25 % går till ditt elnätsföretag

Du kan läsa mer om olika avgifter och hur de är fördelade på Energiföretagen.se

Tillfällig elanslutning

Behöver du en tillfällig elanslutning exempelvis vid nybyggnation? Det går bra att hyra från oss!

Läs mer

Ska du gräva?

Då behöver du först anmäla till ledningskollen.se som ser till att samtliga ledningar märks ut på din tomt.

Läs mer

Din elmätare

Läs mer om hur din smarta elmätare fungerar.

Läs mer