Din smarta elmätare

Alla elmätare inom Ale Els elnät följer de framtida kraven som gäller från och med 2025.  De samlar in mer detaljerade värden vilket skapar nytta för båda oss och våra kunder.

Läs mer om din elmätare här

Elmätaren Aidon 6534

Din elmätare (en Aidon 6534) kan avläsas och fjärrstyras av Ale El.
Den samlar även in mer detaljerade värden vilket skapar nytta för både dig som kund och aktörer på elmarknaden.
Dessutom klarar alla våra elmätare att mäta både konsumtion och produktion. Det kan vara bra att veta för dig som ska installera en produktionsanläggning, exempelvis solceller.

Elmätarens inbygga brytare kan slås av eller på via tryckknapp alternativt via fjärrstyrning.

Om elen skulle behövas stängas av till er bostad/anläggning: använd tryckknapp för brytare på elmätaren.
På detta sätt kommer inte strömförsörjningen till elmätaren att brytas och Ale El kan fortfarande avläsa och fjärrstyra din elmätare.

Vid elektriskt arbete på anläggningen måste dock anläggningens huvudbrytare slås av och huvudsäkringen lossas.

Aktivera din elmätarens HAN-port

Om du bor inom Ale Els elnät kan du aktivera din HAN-port via vår kostnadsfria app.
Du går enkelt in på tjänsten ”Elmätare” för att hantera funktionen.

Vill du ha hjälp att aktivera HAN-porten kan du alltid kontakta vår kundservice.

Vad är en HAN-port?

”Home Area Network” förkortas HAN-port men kan även kallas P1-port eller H1-port.
Det är ett kundgränssnitt i din elmätare som gör att du kan koppla upp smart hemutrustning för att få ut olika mätvärden.
Viktigt att notera är att våra elmätare har en RJ45-kontakt, som ansluts med en vanlig nätverkskabel.
Det betyder att du enbart kan använda produkter med RJ45-kontakt till Ale Els elmätare.
Det finns även elmätare som har en annan kontakt, RJ12-kontakt, som ansluts med en telekabel.

Vem aktiverar min HAN-port?

Din HAN-port är som standard inaktiv och det är ditt elnätsbolag som aktiverar den åt dig.
Du har även möjlighet att själv välja status på din HAN-port i Ale Els app.

Hur köper jag tredjepartslösningar till min HAN-port?

För närvarande erbjuder inte Ale El några produkter direkt till HAN-porten, men du kan utforska alternativa återförsäljare.

Elmätarens lysdioder och tryckknappar

Brytarens lysdiod Funktionsstatus Åtgärder
Fast grönt Elen är påslagen Ingen åtgärd krävs
Blinkande grönt Elen är avslagen Tryck på brytarens tryckknapp
Blinkande rött Elen är avslagen och knappfunktionen är blockerad Kontakta Ale Els kundtjänst. Strömförsörjningen till anläggningen är bruten via fjärrstyrning från Ale Els centralssystem
Lysdioden är släckt eller att displayen är släckt Strömförsörjningen till mätenheten är bruten Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen (läge I) och att alla säkringar är hela
Normal drift Visning genom tryckknapp
Aktiv mätarställning 1. Aktiv mätarställning (förbrukning A+)
2. Aktiv mätarställning (produktion A-)
3. Dagens datum
4. Tid (alltid vintertid)
5. Momentan effekt (aktiv förbrukning A+)
6. Momentan ström och spänning per fas

Elmätaren ska vara tillgänglig

Ale El Ekonomisk förening äger elmätaren till din fastighet/elanläggning. Vi behöver därför alltid kunna ha tillgång till elmätaren då den är en viktig del i vårt elnät. Tänk på att elmätaren ska placeras utomhus vid nybyggnation eller ombyggnation. Det gör att våra elmontörer på ett så smidigt och säkert sätt som möjligt ska kunna komma åt elmätaren vid behov.

Ale Els elnät

Ale El Ekonomisk förening distribuerar elenergi till 90 procent av Ale kommuns hushåll, företag samt en del av Lilla Edet.

Läs mer

Felanmälan

Ett strömavbrott kan ha flera orsaker. På denna sida hittar du en checklista som du kan gå igenom steg för steg.

Läs mer

Vår smarta app

Ladda ner vår kostnadsfria app som bland annat hjälper dig att effektivisera din energiförbrukning.

Läs mer