Nära, Tryggt, Enkelt

Vår vision: "Med kundupplevd Närhet, Trygghet och Enkelhet ska Ale El ha Sveriges nöjdaste elkunder."

Ett medlemsägt elnätsbolag!

Ale El Ekonomisk förening är ett elnätsbolag som äger och underhåller elnätet i Ale och delar av Lilla Edets kommun.
För närvarande har vi drygt 13 000 anslutna kunder.

Vår största andel kunder är vanliga hushåll, men vi levererar även el till industrier med spänningar upp till 20 000 volt.
Vårt elnät består av 270 km luftledning, 780 km kabel i mark och 400 transformatorstationer.

Sedan 2011 finns även dotterbolaget Ale El Elhandel AB – som säljer elavtal till kunder i hela Sverige även om fokuset ligger på den lokala marknaden. Syftet är att vara kundernas kompletta leverantör av el, såväl elnät som elhandel.
Det gemensamma varumärket för elnät och elhandel är Ale El.


Varför Ale El Elhandel?

Vi värdesätter relationen med dig! Vi satsar därför på enkla elavtal och en kundservice i världsklass. All den el vi levererar är dessutom 100 % förnybar. Vi tror att det är lika viktigt för dig som det är för oss att vi värnar kommande generationers framtid.

Läs mer om oss här!

Lediga tjänster

Sugen på att jobba på en energifylld arbetsplats? Håll koll här efter lediga tjänster.

Läs mer

Sponsring

Sponsring är en viktig del av Ale Els lokala engagemang. Läs mer och ansök om sponsringspaket här.

Läs mer

Miljöpolicy

Ale Els mål är att verka för en god miljö och vara ett föredöme i branschen. Här kan du läsa om vårt miljöarbete.

Läs mer