Nära, Tryggt, Enkelt

Vår vision: "Med kundupplevd Närhet, Trygghet och Enkelhet ska Ale El ha Sveriges nöjdaste elkunder."

Ale El Ekonomisk förening är ett elnätsföretag som äger och underhåller elnätet i Ale och delar av Lilla Edets kommun. För närvarande har vi drygt 13 000 anslutna kunder.
Vår största andel kunder är vanliga hushåll, men vi levererar även el till industrier med spänningar upp till 20 000 volt. Vårt elnät består av 270 km luftledning, 780 km kabel i mark och 400 transformatorstationer.

Ale Elförening startade i augusti 2011 elhandelsverksamhet i dotterbolaget Ale El Elhandel AB. Syftet är att vara kundernas kompletta leverantör av el, såväl elnät som elhandel. Det gemensamma varumärket för elnät och elhandel är Ale El.


Varför Ale El?

Vi värdesätter relationen med dig! Därför använder vi oss inte av dyra och otrygga införsäljningsmetoder, du kan lita på Ale El.
All den el vi levererar är förnybar, vi tror att det är lika viktigt för dig som det är för oss att vi värnar kommande generationers framtid.

Upptäck oss

Lediga tjänster

Sugen på att jobba på en energifylld arbetsplats? Håll koll här efter lediga tjänster.

Läs mer

Sponsring

Sponsring är en viktig del av Ale Els lokala engagemang. Läs mer och ansök om sponsringspaket här.

Läs mer

Miljöpolicy

Ale Els mål är att verka för en god miljö och vara ett föredöme i branschen. Här kan du läsa om vårt miljöarbete.

Läs mer