Aktuellt på elmarknaden

Här hittar du veckovisa uppdatering av vad som händer på elmarknaden och historik över Ale El Elhandels rörliga pris.

Vad händer på elmarknaden v 9

Här kan du läsa om aktuellt marknadsläge och prispåverkande faktorer.
Elmarknaden är uppdelad i två delar, på Nord Pool handlas den rörliga (fysiska) delen och på Nasdaq (finansiella) handlas fastpriskontrakten.

Prognos Rörligt pris

  • Spotpriserna ser ut att gå sidledes den närmaste veckan.
  • Normal nederbörd (100 %) de närmaste 10 dagarna. Mildare väder och normal vind den närmaste veckan.
  • Den hydrologiska balansen har försämrats sen förra veckan -3,4 TWh.
  • Kärnkraften i Norden producerar 100 % av kapaciteten.

 

Prisutveckling Rörligt pris – Nordpool SYS EUR/MWh

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

  • Priset på de korta och långa avtalen ser ut att gå sidledes den närmaste veckan.
  • Priset på utsläppsrätter CO2 sidledes/upp.
  • Priset på kol går sidledes.
  • Priset på olja går sidledes/upp.
  • Priset på gas går sidledes/upp.

Prisutveckling Fastpris – Nasdaq SYS EUR/MWh


Observera att Ale El Elhandel inte ansvarar för ekonomiska transaktioner som grundas på informationen ovan.
Vi vill understryka att transaktioner i finansiella instrument alltid är förknippade med risk och kan både öka och minska i värde.

Se historik över Ale El Elhandels rörliga elpris

Det rörliga priset gäller för elprisområde 3 och inkluderar elcertifikat, skatt* och moms.
Om du vill läsa mer om Sveriges olika elprisområden, klicka här!

*Från 2018-01-01 ingår ej energiskatt i det rörliga elpriset, energiskatten debiteras istället via ditt elnätsbolag.

Månad/år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2011 122,66 115,51 114,83 104,48 104,84 98,69 90,55 93,85 82,06 81,24 96,34 81,71
2012 86,79 104,04 76,26 78,66 78,13 75,14 58,93 73,29 75,63 82,79 81,8 94,14
2013 91,51 86,73 91,27 91,37 83,79 81,63 81,01 88,9 95,03 90,9 85,8 80,99
2014 81,5 77,6 73,4 75 84,3 81,5 78,6 84,4 86,4 80,4 80,3 81,7
2015 80,1 79,3 73,7 73,8 70,4 62,3 54,5 65 69,4 73 75,2 69,9
2016 85,2 68,2 70,7 70,7 72,9 85 79,6 82,4 81,3 90,6 97,3 86,6
2017 83 83,7 80,7 79 80,4 83,2 84,6 88,3 91,4 85,1 88,1 86,4
2018 48 58,8 66,7 60 53,3 67,9 79,6 85 78,7 70,7 77,2 77,83
2019 83,4 71,5 62,2 61,5 55,1 41,3 55 59,2 56,1 60,9 66,2 57,7
2020 38,5 32,2 25,9 19,1 24,3 39,9 18,8 52,6 51,3 36,9 42 46,2
2021 69,1 77 53,1 47,8 61,4 56,9 81,2 91,4 124,4 92,3 128,6 241,3
2022 146,8 108,37 177,83 118,49 136,57 169,19 121,1 304,14 304,86 114,11 196,82 373,12
2023 130,08 115,46 114,91 96,03 61,78 73,97 55,50 56,82 39,46 54,27 123,10 115,98
2024 120,07