Aktuellt på elmarknaden

Här hittar du veckovisa uppdatering av vad som händer på elmarknaden och historik över Ale El Elhandels rörliga pris.

Vad händer på elmarknaden

Här kan du läsa om aktuellt marknadsläge och prispåverkande faktorer.
Elmarknaden är uppdelad i två delar, på Nord Pool handlas den rörliga (fysiska) delen och på Nasdaq (finansiella) handlas fastpriskontrakten.

“Vad händer på elmarknaden” har sommaruppehåll och är åter tillbaka i slutet av augusti!


Observera att Ale El Elhandel inte ansvarar för ekonomiska transaktioner som grundas på informationen ovan.
Vi vill understryka att transaktioner i finansiella instrument alltid är förknippade med risk och kan både öka och minska i värde.

Se historik över Ale El Elhandels rörliga elpris

Det rörliga priset gäller för elprisområde 3 och inkluderar elcertifikat, skatt* och moms.
Om du vill läsa mer om Sveriges olika elprisområden, klicka här!

*Från 2018-01-01 ingår ej energiskatt i det rörliga elpriset, energiskatten debiteras istället via ditt elnätsbolag.

Månad/år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2011 122,66 115,51 114,83 104,48 104,84 98,69 90,55 93,85 82,06 81,24 96,34 81,71
2012 86,79 104,04 76,26 78,66 78,13 75,14 58,93 73,29 75,63 82,79 81,8 94,14
2013 91,51 86,73 91,27 91,37 83,79 81,63 81,01 88,9 95,03 90,9 85,8 80,99
2014 81,5 77,6 73,4 75 84,3 81,5 78,6 84,4 86,4 80,4 80,3 81,7
2015 80,1 79,3 73,7 73,8 70,4 62,3 54,5 65 69,4 73 75,2 69,9
2016 85,2 68,2 70,7 70,7 72,9 85 79,6 82,4 81,3 90,6 97,3 86,6
2017 83 83,7 80,7 79 80,4 83,2 84,6 88,3 91,4 85,1 88,1 86,4
2018 48 58,8 66,7 60 53,3 67,9 79,6 85 78,7 70,7 77,2 77,83
2019 83,4 71,5 62,2 61,5 55,1 41,3 55 59,2 56,1 60,9 66,2 57,7
2020 38,5 32,2 25,9 19,1 24,3 39,9 18,8 52,6 51,3 36,9 42 46,2
2021 69,1 77 53,1 47,8 61,4 56,9 81,2 91,4 124,4 92,3 128,6 241,3
2022 146,8 108,37 177,83 118,49 136,57 169,19 121,1 304,14 304,86 114,11 196,82 373,12
2023 130,08 115,46 114,91 96,03 61,78 73,97 55,50 56,82 39,46 54,27 123,10 115,98
2024 120,07 76,05 85,50 82,55 41,25