2014-09-26 Strömavbrott

Publicerad: 18 september, 2014

På grund av stolpbyte på vår högspänningsledning avbryter vi elleveransen till

Utby, Älebräcke, Grunne,Torp, Plåten,Torp Rättaregård, Mossen Fjärrvärmecentral och angränsande områden

Avbrott mellan 10:00 och ca 13:00