Ny eller tillfällig elanslutning

Behöver du el till exempelvis ditt nybyggda hus eller ska du anordna ett event ? Då behöver du göra en elanslutning till elnätet. Här får du veta hur en permanent eller tillfällig ny elanslutning går till, hur lång tid det tar och vad det kostar.

Ny elanslutning

Kontakta en behörig elinstallatör när du ska ansluta el till ny byggnad. Tillsammans med elinstallatören fyller du i och undertecknar en föranmälan, som skickas till oss i god tid före anslutning önskas. Till föranmälan bifogas en situationsplan där önskad mätarplacering är markerad.

Behöver du en blankett för för/färdiganmälan? Klicka här.

Denna mailas till:
foranmalan@aleel.se

Vi besvarar normalt för- och färdiganmälan inom 14 dagar.
Under semestertider kan handläggningstiden vara något längre.

Vad kostar det?

I avgiften ingår serviskabel och kabelskyddsrör (gäller privatperson) fram till mätarskåp. Beställaren (kunden) står för schakt och förläggning av kabelrör på egen mark fram till tomtgräns. Ale El ansluter mätarskåpet och monterar elmätaren när behörig elinstallatör skickat in en färdiganmälan på att installationen är klar.

Anslutningsavgiftens storlek framgår nedan.

Anslutningsavgifter upp till och med 25A

Ale El tillämpar Energimarknadsinspektionens (EI) schablonanslutningsavgift inom sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagt område. Gäller även upp till 200 meter utanför ovannämnda områden räknat från närmsta tekniskt möjliga anslutningspunkt, helt enligt Energimarknadsinspektionens (EI) modell. Läs mer på Energimarknadsinspektionen genom att klicka här.

Avstånd till anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen).

Avgift (belopp exklusive moms), nedan avgifter gäller fr.o.m 2023-01-01

0-200 meter                        35 500 kr
200-600 meter                   35 500 kr + 305 kr/meter
600-1 200 meter                157 500 kr + 727 kr/meter
1 200-1 800 meter             593 700  + 421 kr/meter

Fågelvägavståndet mäts mellan närmsta tekniskt möjliga anslutningspunkt och till kundens anslutningspunkt.
För exakt offert på anslutningsavgift ska kunden lämna en skalenlig situationsplan till Ale El där exakt läge för anslutningspunkten framgår.

Samtliga prisexempel ovan är exklusive moms och avser nya anslutningar upp till 25A.
Nya anslutningar över 25A eller bortom 1 800 meter hanteras individuellt genom offertförfarande.

För mer information, kontakta kundtjänst 0303-33 24 00.

Tillfällig elanslutning

Tillfällig elanslutning upp till 63 A

Behöver du en tillfällig elanslutning (byggström <63 A), till exempel för nybyggnation kan du beställa en tillfällig elanslutning.
Abonnemanget är avsett för temporär anslutning vid exempelvis husbygge under max ett år. Om du använder tillfällig anslutning längre än ett år ökar priset. Du kan hyra mobilt elskåp av oss eller själv stå för byggskåpet.

Vi likställer abonnemanget prismässigt med våra vanliga abonnemang:

  • Under max 1 år pris enligt 25 A-abonnemang.
  • Vid tidsförlängd anslutning pris enligt 63 A-abonnemang.

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar. Den tillfälliga anslutningen måste för- och färdiganmälas till oss av din elinstallatör.

Blankett för för/färdiganmälan: För-/färdiganmälan

Denna mailas till foranmalan@aleel.se

Elnätsavgift byggström 16-63 A, gäller från och med 2022-08-01:

Se aktuella elnätsavgifter här nedan. Priser inklusive moms

Byggström max 1 år Byggström förlängd
Fast avgift/år 6 425 kr 16 125 kr
Rörlig/kWh 23,50 öre 23,50 öre

Tillämpningsbestämmelser

  1. Ale El Ekonomisk Förening kan erbjuda tillfällig anslutning i elektrifierade områden där anslutning kan utföras från befintligt nät utan förstärkning.
  2. Tillfällig anslutning ska vara begränsad i tiden.
  3. Tillfällig anslutning ska färdiganmälas till Ale El Ekonomisk Förening av behörig elinstallatör.
  4. Kunden kan själv ombesörja byggskåp t.ex. genom att hyra av elinstallatören eller hyra av Ale El Ekonomisk Förening
  5. Ale El Ekonomisk Förening anvisar plats för anslutning som är intill en transformatorstation, ett kabelskåp eller en ledningsstolpe. Kunden ombesörjer själv kabel från byggskåpet till sin uttagspunkt.

Mikroproduktion

Intresserad av mikroproduktion? Här kan du läsa mer oavsett om du redan producerar eller bara är nyfiken.

Läs mer

Få svar på dina frågor

Här hittar du våra vanligaste frågor och svar samt hur du enklast kontaktar oss.

Läs mer

Din elmätare

Läs mer om hur din smarta elmätare fungerar.

Läs mer