Ny, ändrad eller tillfällig elanslutning

Behöver du el till ditt nybyggda hus eller ska du anordna ett event? Då behöver du göra en anslutning till elnätet. Här får du veta mer om vad en ny, ändrad eller tillfällig elanslutning kostar och hur du ska gå till väga.

Ny elanslutning när du ska bygga nytt

Ska du installera en ny elanslutning vid nybyggnation? Kontakta en behörig elinstallatör när du ska ansluta el till ny byggnad. Tillsammans med elinstallatören fyller du i och undertecknar en föranmälan, som skickas till oss i god tid före anslutning önskas. Till föranmälan bifogas en situationsplan där önskad mätarplacering är markerad. Här nedan hittar du all information steg för steg för att du enkelt ska få en överblick över processen.

Klicka här för att ladda ner blanketten för/färdiganmälan.

För/färdiganmälan ska sedan mejlas till:
foranmalan@aleel.se

Vi besvarar normalt för- och färdiganmälan inom 14 dagar.
Under semestertider kan handläggningstiden vara något längre.

1

Börja med att kontakta en auktoriserad elinstallatör när du ska ansluta el till en ny byggnad.

Klicka här för att hitta ett aukoriserat elföretag som passar dina behov.

2

Tillsammans med din elinstallatör ska ni fylla i och skicka in en föranmälan till oss för din nya elanslutning.

Kom ihåg att den ska skickas in i god tid före anslutningen önskas. Till föranmälan bifogas en situationsplan där önskad mätarplacering är markerad.

När vi har all nödvändig information kommer vi återkomma med en offert och ett installationsmedgivande.

Tänk på att arbetet kan ta olika lång tid beroende på hur just din situation ser ut.

Om du är installatör kan du ladda ner föranmälan här!

3

När installatören som du valt har skickat in föranmälan till oss påbörjar vi en utredning. När utredningen är klar kommer du som kund få en offert och ett installationsmedgivande från oss.

När ni har mottagit installationsmedgivandet har installatören klartecken att utföra arbetet.

4

Nu är det dags för den auktoriserade elinstallatören (och eventuella underleverantörer) att utföra själva installationsarbetet.

5

När arbetet är klart ska elinstallatören skicka in en färdiganmälan till Ale El Ekonomisk förening. När vi har mottagit den påbörjar vi arbetet med att ansluta den nya byggnaden.

Om du är installatör kan du ladda ner färdiganmälan här!

6

Vi påbörjar och slutför anslutningsarbetet.

Samtidigt kontrollerar och godkänner vi att uppgifterna som finns i offert och föranmälan stämmer överens med överlämningspunkten.

Grattis – nu är du klar!

Vad kostar det?

I avgiften ingår serviskabel och kabelskyddsrör (gäller privatperson) fram till mätarskåp. Beställaren (kunden) står för schakt och förläggning av kabelrör på egen mark fram till tomtgräns. Ale El ansluter mätarskåpet och monterar elmätaren när behörig elinstallatör skickat in en färdiganmälan på att installationen är klar.

Anslutningsavgiftens storlek framgår nedan.

Anslutningsavgifter upp till och med 25A

Ale El tillämpar Energimarknadsinspektionens (EI) schablonanslutningsavgift inom sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagt område. Gäller även upp till 200 meter utanför ovannämnda områden räknat från närmsta tekniskt möjliga anslutningspunkt, helt enligt Energimarknadsinspektionens (EI) modell. Läs mer på Energimarknadsinspektionen genom att klicka här.

Avstånd till anslutningspunkt i befintligt nät (fågelvägen).

Avgift (belopp exklusive moms), nedan avgifter gäller fr.o.m 2024-01-01

0-200 meter                        40 000 kr
200-600 meter                   40 000 kr + 342 kr/meter
600-1 200 meter                176 800 kr + 810 kr/meter
1 200-1 800 meter             662 800  + 475 kr/meter

Fågelvägavståndet mäts mellan närmsta tekniskt möjliga anslutningspunkt och till kundens anslutningspunkt.
För exakt offert på anslutningsavgift ska kunden lämna en skalenlig situationsplan till Ale El där exakt läge för anslutningspunkten framgår.

Samtliga prisexempel ovan är exklusive moms och avser nya anslutningar upp till 25A.
Nya anslutningar över 25A eller bortom 1 800 meter hanteras individuellt genom offertförfarande.

För mer information, kontakta kundtjänst 0303-33 24 00.

Ändrad elanslutning vid om- eller tillbyggnad

Ska du bygga om eller bygga till något hemma kan du behöva göra en ändring av befintlig anslutning.
Här nedan hittar du mer information om hur du går till väga.

Klicka här för att ladda ner blanketten för/färdiganmälan.

För/färdiganmälan ska sedan mejlas till:
foranmalan@aleel.se

1

Börja med att kontakta en auktoriserad elinstallatör när du ska ansluta el till en ny byggnad.

Tillsammans med elinstallatören fyller du i och undertecknar en föranmälan, som skickas till oss i god tid före anslutning önskas. Till föranmälan bifogas en situationsplan där önskad mätarplacering är markerad.

Klicka här för att hitta ett aukoriserat elföretag som passar dina behov.

2

Din elinstallatör behöver göra en föranmälan till oss av den ändring som behövs. Exempelvis om din anslutning ska utökas eller att du behöver en större säkring.

Anmälan ska innehålla alla uppgifter gällande fastighet och önskade ändringar. När vi har all nödvändig information kommer vi återkomma med en offert.

Om du är installatör kan du ladda ner föranmälan här!

3

När installatören har skickat in föranmälan till oss återkommer vi med en offert och ett installationsmedgivande.

När ni har mottagit installationsmedgivandet har installatören klartecken att utföra arbetet.

4

När installationsarbetet är klart ska elinstallatören skicka in en färdiganmälan till oss.

Om du är installatör kan du ladda ner färdiganmälan här!

5

När färdiganmälan är inskickad så kommer vi på Ale El (och eventuellt elinstallatören) ut och utför jobbet.

6

Nu är din ändrade anslutning klar och du kan koppla på strömmen!

Tillfällig elanslutning under en begränsad period

Behöver du en tillfällig elanslutning (byggström <63 A), till exempel för nybyggnation kan du beställa en tillfällig elanslutning. Abonnemanget är avsett för temporär anslutning vid exempelvis husbygge under max ett år. Om du använder tillfällig anslutning längre än ett år ökar priset. Du kan hyra mobilt elskåp av oss eller själv stå för byggskåpet.

Vi likställer abonnemanget prismässigt med våra vanliga abonnemang:

  • Under max 1 år pris enligt 25 A-abonnemang.
  • Vid tidsförlängd anslutning pris enligt 63 A-abonnemang.

Tänk på att du alltid behöver anlita ett auktoriserat elföretag för arbeten som påverkar elanläggningar. Den tillfälliga anslutningen måste för- och färdiganmälas till oss av din elinstallatör.

Klicka här för att ladda ner blanketten för/färdiganmälan.

För/färdiganmälan ska sedan mejlas till:

foranmalan@aleel.se

1

Du kan välja att själv beställa byggskåp från en auktoriserad elinstallatör. Tänk på att byggskåpet ska ha plats för elmätaren.

Ale El hyr själva ut byggskåp och är du intresserad kan ni ange detta på föranmälan som ni skickar in till oss.

2

Installatören som hyr ut byggskåpet ska sedan skicka in en föranmälan om tillfällig anslutning.

Om du är installatör kan du ladda ner föranmälan här!

3

Installatören skickar in färdiganmälan till oss vilket betyder att byggskåpet är redo att kopplas in.

Vi på Ale El åker ut och kopplar in byggskåpet så du kan använda el på anläggningen.

Vad kostar det?

Ale Els prislista för byggström på tillfällig anläggning

Vill du hyra byggskåp av Ale El? Vi hjälper dig med byggskåp och inkoppling – så du slipper kontakta en auktoriserad elinstallatör.

Dygnshyra när du som kund hyr byggskåp av oss

63A byggskåp: 40 kr + moms per dygn.
160-250A byggskåp: 170 kr + moms per dygn

Säkring Anslutningsavgift
>=63A 4 500 kr
125A 7 000 kr
250A 11 500 kr

Elnätsavgift byggström 16-63 A

Se aktuella elnätsavgifter här nedan. Priser inklusive moms

Byggström max 1 år Byggström förlängd
Fast avgift/år 6 425 kr 16 125 kr
Rörlig/kWh 23,50 öre 23,50 öre

Tillämpningsbestämmelser

  1. Ale El Ekonomisk Förening kan erbjuda tillfällig anslutning i elektrifierade områden där anslutning kan utföras från befintligt nät utan förstärkning.
  2. Tillfällig anslutning ska vara begränsad i tiden.
  3. Tillfällig anslutning ska färdiganmälas till Ale El Ekonomisk Förening av behörig elinstallatör.
  4. Kunden kan själv ombesörja byggskåp t.ex. genom att hyra av elinstallatören eller hyra av Ale El Ekonomisk Förening
  5. Ale El Ekonomisk Förening anvisar plats för anslutning som är intill en transformatorstation, ett kabelskåp eller en ledningsstolpe. Kunden ombesörjer själv kabel från byggskåpet till sin uttagspunkt.

Mikroproduktion

Intresserad av mikroproduktion? Här kan du läsa mer oavsett om du redan producerar eller bara är nyfiken.

Läs mer

Få svar på dina frågor

Här hittar du våra vanligaste frågor och svar samt hur du enklast kontaktar oss.

Läs mer

Din elmätare

Läs mer om hur din smarta elmätare fungerar.

Läs mer