Strömavbrott

Elnätet för kraften hem till dig. Ett tillförlitligt nät kräver löpande underhåll, här hittar du information om aktuella, planerade och avklarade strömavbrott.

Ale Els avbrottskarta

Här nedan hittar du en avbrottskarta som markerar ut områden med aktuella eller avklarade avbrott. Se färgmarkeringarna för vilken typ av avbrott som det gäller. För att få mer information, klicka på det inringade området för att få upp en informationsruta.

Vill du få pushnotis i din mobiltelefon vid strömavbrott? Ladda ner vår kostnadsfria app och aktivera notifieringar under din profil.

Har du frågor kring avbrottet – ring 0303-33 24 00 eller mejla info@aleel.se
Utanför ordinarie öppettider ska du ringa vårt journummer (SOS Alarm) på 031-703 16 16

Observera att spänningen kan komma tillbaka och försvinna igen under ett pågående avbrott medan vi utför arbete i fält. Ledningarna ska alltid betraktas som spänningsförande även under avbrott.

Skrolla ner för att se aktuella avbrott!

Vill du veta mer om eventuella strömavbrott vid effektbrist i vinter?

Svenska Kraftnät initierar bortkoppling till regionnätsägarna i det aktuella elprisområdet som i sin tur kontaktar lokalnätsägaren. För Ale Els del kan det handla om hela eller delar av vårt elnät. Ale El får information från Ale kommun i samråd med Länsstyrelsen om särskilt känsliga anläggningar som inte bör göras strömlösa. Ale El kommer då att hålla hela den linjen strömsatt då vi inte lastbortkopplar kund för kund.

Klicka här för att läsa artikeln