Hållbarhet och miljö på Ale El

Ale Els övergripande mål är att verka för en god yttre och inre miljö. Här kan du läsa mer om vår miljöpolicy.

Bakgrund

Ale El Ekonomisk förening är ett medlemsägt elnätsföretag med drygt 13 000 kunder, fördelat på ca 400 nätstationer, i Ale kommun och delar av Lilla Edets kommun. Vår största andel kunder är privatpersoner men vi levererar även el till industrier med spänningsnivån 24 kV. Vårt elnät består av ca 25 mil luftledning, ca 82 mil kabel i mark, 7 fördelningsstationer och ca 400 nätstationer.

Dotterbolaget Ale El Elhandel AB startade 2011 elförsäljning till kunder i hela landet. Det gemensamma varumärket för elnät och elhandel är Ale El.

Ale El har under de senaste åren varit Miljödiplomerade enligt Göteborgsmodellen, numera Svensk Miljöbas.

Vår verksamhet är i ständig utveckling beroende på regionens kraftiga expansion. I slutet av 2012 färdigställdes den då nya motorvägen E45 samt dubbelspårig järnvägen.

Mål

I samband med miljödiplomering fastställs årliga miljömål för verksamheten.

Ale Els övergripande mål är att verka för en god yttre och inre miljö. Vi ska vara ett föredöme i branschen. Vårt agerande skall medverka till en hållbar utveckling som tillgodoser nuvarande och framtida generationers behov.

Vi skall naturligtvis följa lagstiftning, föreskrifter och andra krav inom miljöområdet.

Dessutom skall vi arbeta med ständiga förbättringar inom miljöområdet. Detta för att vi, entreprenörer och leverantörer skall arbeta förebyggande och minimera negativ miljöpåverkan.

Frågor vi prioriterar är ett stort eget engagemang hos personal och ledning samt att miljöfrågor är en naturlig aspekt i det dagliga arbetet.

Har du frågor om vårt miljöarbete?

Kontakta gärna vår miljösamordnare, Patrik Olsson:

Telefon: 0303-33 24 56
E-post: patrik.olsson@aleel.se