Vad gör jag vid ett strömavbrott?

Ett strömavbrott kan ha flera orsaker. Här nedan hittar du en checklista som du kan gå igenom steg för steg – för att på så sätt kunna ta reda på vad du som kund behöver göra vid ett eventuellt strömavbrott.

Klarar du krisen?

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har en utmaning på deras hemsida som kallas “Sju dagar”.

Där får du, utan förberedelser, öva på att hantera ett långvarigt strömavbrott. Gå gärna in och testa!

Klicka här för att testa utmaningen

Börja med att gå in på vår avbrottskarta

Den visar om vi har något större aktuellt eller planerat strömavbrott i ditt område.
Du kan även ladda ner vår kostnadsfria app där avbrottskartan finns som en tjänst.

Klicka här för att komma till avbrottskartan

Finns det ingen information på avbrottskartan?

Gör som följande innan du kontaktar oss för en felanmälan:

Du har helt spänningslöst

Kontrollera om möjligt om grannen har spänning. Är även grannen utan spänning är troligen felet på elnätet utanför din egen fastighet.
Innan du kontaktar Ale El, kontrollera följande:

 • Finns jordfelsbrytare – kontrollera om den löst ut.
 • Om jordfelsbrytaren har löst ut, försök slå till den.

Löser jordfelsbrytaren ut igen – följ instruktionerna nedan:

 1. Skruva ur alternativt slå från säkringarna i centralen.
 2. Slå till jordfelsbrytaren.
 3. Skruva i alternativt slå till säkringarna en och en tills jordfelsbrytaren löser ut igen.
 4. Skruva ur alternativt slå ifrån den säkring som förorsakade att jordfelsbrytaren löste ut.
 5. Kontrollera apparater anslutna på den grupp som orsakade att jordfelsbrytaren löste ut.
 6. Om du inte hittar felet själv, kontakta en auktoriserad elinstallatör.

Du har strömavbrott på vissa ställen i bostaden

 1. Kontrollera i första hand säkringarna i gruppcentralen.
 2. Kontrollera därefter huvudsäkringarna (vanligtvis placerade vid din elmätare).
 3. Om inget syns på huvudsäkringarna, slå ifrån huvudbrytaren.
 4. Flytta sedan säkringarna ett steg.
 5. Slå till huvudbrytaren och kolla om felet har flyttat sig (då borde andra delar av huset bli spänningslöst).
 6. Om felet flyttat sig är en av huvudsäkringarna trasig.
 7. Byt i så fall den trasiga säkringen.
 8. Om säkringen fortsatt går, kontakta en auktoriserad elinstallatör.

Om inget av ovanstående hjälper
Om du är elnätskund hos Ale El, ring oss och gör en felanmälan.
Om du endast är elhandelskund hos Ale El Elhandel ska du kontakta ditt elnätsbolag.

 

Har jag rätt till avbrottsersättning?

Om du har drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varar mer än 12 timmar har du rätt till avbrottsersättning. Om elen kommer och går – med ett mellanrum på mindre än 2 timmar – räknas avbrottet som sammanhängande.

Du behöver inte själv ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut automatiskt på någon av de efterföljande fakturorna (normalt sett inom tre till sex månader).

Ersättning betalas inte ut om:

 • Du som kund inte har fullgjort dina skyldigheter så att elen har blivit avstängd eller om du själv har begärt avstängning av din el.
 • Avbrottet beror på din egen försummelse.
 • Överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att säkra upp en god drift- och leveranssäkerhet.
 • Strömavbrottet ligger utanför Ale Els så kallade kontrollansvar.
 • Strömavbrottet beror på fel i stamnätet.

Om du vill ha ytterligare informationen om avbrottsersättning – vänligen se Ellagen genom att klicka här!

Vilka förberedelser har du hemma?

Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris.
Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.

Se filmen för att se vad som kan vara bra att ha hemma!

Vår smarta app

Ladda ner vår kostnadsfria app som bland annat hjälper dig att effektivisera din energiförbrukning.

Läs mer

Kundservice

Vi finns här för dig! Här hittar du vanliga frågor och svar samt hur du enklast kontaktar oss.

Läs mer

Strömavbrott

Här hittar du information om aktuella, planerade och avklarade strömavbrott.

Läs mer