Avtalsvillkor

Nedan finner du våra avtalsvillkor för konsument och näringsidkare.

 

 

Elhandel

Försäljning av el till konsument.

Klicka här för att öppna avtalsvillkoret!

Försäljning av el till näringsidkare

Klicka här för att öppna avtalsvillkoret!

Försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument.

Klicka här för att öppna avtalsvillkoret!

 

Försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare.

Klicka här för att öppna avtalsvillkoret!

Elnät

Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar för Konsument.

Klicka här för att öppna avtalsvillkoret!

 

Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar för Näringsidkare.

Klicka här för att öppna avtalsvillkoret!

Anslutning av elektriska högspännings – anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Klicka här för att öppna avtalsvillkoret!