Varning för bluffsamtal

Vi har fått information från våra kunder att en bedragare ringer och säger att de samarbetar med Ale Elförening. I samtalet meddelar bedragaren att kund ska få en återbetalning då det är fel på elmätaren och ber sedan kunden öppna sitt BankID. Vi vill nu uppmärksamma dig som kund att vi på Ale El inte har några sådana samarbeten och att vi aldrig kommer att be dig som kund att öppna ditt BankID över telefon!

Här kommer några tips om du blir uppringd:

 • Lämna aldrig ut dina eller någon annans personuppgifter – logga inte heller in på din bank på uppmaning av en telefonsäljare.
 • Anmäl misstänkta bedrägeriförsök till polisen.
 • Anmäl till konsumentverket om du anser att du har blivit lurad.

Ale El höjer inte elnätstarifferna p g a inköp av nätförluster

Elpriser och höga elräkningar är numera ett stående diskussionsämne i samhället och i media.

Senaste ämnet i frågan är att elnätsföretag påverkas genom behovet att köpa in el för sina elnätsförluster i elnätet. Transport av el ger alltid upphov till förluster i ledningar och transformatorer, det är fysikalisk fakta.

Det innebär att de elnätsföretag som inte tidigare prissäkrat sina nätförluster kommer att behöva köpa upp det inför kommande år, vilket påverkar tarifferna mot kund påtagligt negativt.

Ale El Ekonomisk förening har som elnätsföretag prissäkrat sina nätförluster sedan lång tid bakåt och drygt ett par år framåt genom sitt dotterbolag Ale El Elhandel.
Det gör att vi inte avser höja elnätstarifferna på grund av nätförluster inom en närliggande framtid.

En energifylld nyhet i vår app!

Nu hittar du den nya tjänsten ”Elbörsen” i Ale Els app.

Där ser du timpriser exklusive moms och påslag på elbörsen Nord Pool. Har du ett rörligt timprisavtal finns en koppling till priserna och du kan styra din elkostnad genom att förbruka din el på timmar med lägre pris.

Är du osäker på vilket elavtal du har? Under tjänsten ”Avtal” i appen hittar du ditt elprisavtal om du är kund hos Ale El Elhandel.

Du kan även läsa mer om appen genom att klicka här.

En volatil elmarknad – information och energispartips

”Under 2021 och 2022 har elmarknaden varit extremt volatil och gång på gång har vi sett rekordhöga elpriser. Till och med under sommaren, då elpriserna generellt brukar gå ner, har de fortsatt att ligga på höga nivåer. Till hösten och vintern ser prisnivåerna ut att fortsätta.”

I denna artikel hittar du bland annat hjälpsamma länkar, tips om vår app och energispartips.

Klicka här för att läsa hela artiklen!

Ale El Elhandels ingångna avtal gäller!

I media har det idag rapporterats om att vissa elbolag ser över möjligheten att säga upp kunders fasta elavtal – med hänvisning till ”Force majeure”. Detta på grund av den volatila elmarknaden.

Vi på Ale El vill vara tydliga med att detta inte gäller våra kunder och inte är något som vi överlägger hos oss.

”Vi anser att i grunden har ingenting ändrats. Risker är en del av marknadsförutsättningarna inom elhandel. Avtal är till för att hållas. Fastprisavtalens vara eller icke vara kan inte vara beroende av spotmarknadens volatilitet” säger Ale El Elhandels vd Stefan Brandt. ”De bolag som signalerar att bryta ingångna avtal svärtar hela branschen och ökar oron än mer hos kunderna. Det är något vi inte behöver i dessa turbulenta tider.”  avslutar han.

Med värdeorden Nära, Tryggt och Enkelt och vår certifiering som Schysst Elhandel är vår absoluta målsättning att skapa en trygghet för våra kunder, vi håller vad vi lovar!

Dela gärna inlägget vidare på våra sociala medier.

Läs senaste artikeln om de rekordhöga elpriserna i Alekuriren

”ALAFORS. Elpriserna når rekordhöga nivåer. Oron hos konsumenterna är stor inför vintern.

– Efter decenniers erfarenhet av produktionsplanering och fysisk krafthandel på nationell och nordisk nivå kan jag rent objektivt tyvärr konstatera att avregleringen av elmarknaden har utvecklats till ett fullständigt fiasko ur ett konsumentperspektiv, konstaterar Ale Els avgående vd Stefan Brandt.”

Klicka här för att läsa hela artikeln!

På gång i elnätet september månad

Den kommande månaden kommer vi som vanligt ha flera energifyllda projekt i omlopp. Ale El är mitt uppe i rekordstora investeringar där vi bland annat löpande drift- och vädersäkrar elnätet. Du kan läsa mer om vad som är på gång här nedan:

 • Sannum, där vi denna vecka återupptar lågspänningsarbetet som påbörjades under juni månad. Vi arbetar med att förstärka lågspänningsnätet genom att gräva ner kablar i marken. Projektet pågår till ungefär mitten av september. Berörda kunder meddelas löpande.
 • Bohus, där vi under vecka 35 avslutade arbetet med att stärka upp lågspänningsnätet runt Pilvägen, Aspvägen, Spireagränd och Videgränd.
 • Öster om Lödöse, där vi kommande veckor kommer att förstärka lågspänningsnätet genom att gräva ner kablar i marken i området Backa. Berörda kunder meddelas löpande.
 • Nödinge, där vi förbereder för utbyggnad av lågspänningsnätet i området Rydet.
  Arbetet kommer att pågå ca en vecka.
 • Alafors, där ett större arbete kommer påbörjas runt v 38 för att byta ut gamla nedgrävda högspänningskablar från kommunhuset till Ahlafors Fria Skola.
  Projektet kommer att pågå ett antal veckor och information till boende kommer meddelas löpande.
 • Hela Ale, där vi fortsätter att besiktiga elnätet löpande.

För att få information om aktuella, planerade och avklarade avbrott, klicka här eller ladda ner vår app.

Läs mer om ett eventuellt högkostnadsskydd på regeringens hemsida

Sverige har historiskt höga elpriser vilket skapar stor oro för de ekonomiska konsekvenserna för både företag och hushåll.

I media gör de politiska partierna sak av att föreslå hur mycket pengar de ska lägga på kommande kompensationer som även kallats högkostnadsskydd.

Hur det ska utformas och i vilka nivåer det kommer att landa i är ännu inte klart och vi på Ale El kan inte besvara frågor kring det i dagsläget. Vi hänvisar till regeringens hemsida där aktuella förslag och beslut publiceras.

Klicka här för att komma direkt till regeringens hemsida.

Information om strömavbrottet den 7 augusti

Den 7 augusti hade vi ett strömavbrott som berörde 361 kunder i Skepplanda mot Hålanda (Skårlinjen). Det var tre olika skador på vår högspänningslinje som började kl 10.46 på söndagsförmiddagen och avslutades kl 22.38 på söndagskvällen (totalt 11 timmar och 52 minuter). Medan vi arbetade i fält behövde vi göra vissa omkopplingar i elnätet vilket gjorde att en del kunder fick tillbaka sin ström under delar av strömavbrottet.

Inledningsvis upptäcktes en skada på en isolator som skadats i ett tidigare åskväder. Efter reparationen fick de flesta kunderna tillbaka strömmen under en kortare period. Därefter löste linjen igen och det visade sig vara ytterligare två fel som behövdes åtgärdas. Ytterligare personal kallades då in för att bistå i arbetet. Under hela dagen jobbade vi aktivt för att avhjälpa felen så säkert och snabbt som möjligt.

Ännu en isolator byttes ut samt en kabelskada reparerades innan strömavbrottet var helt avhjälpt.

Tyvärr fungerade inte publiceringen på vår Facebookssida under strömavbrottet – däremot fanns informationen på vår hemsida. Vi tackar för tålamodet från de kunder som berörts.

Vanliga frågor vid ett strömavbrott:

När får jag avbrottsersättning?

Om du har drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varar mer än 12 timmar har du normalt rätt till avbrottsersättning. Om elen kommer och går – med ett mellanrum på mindre än 2 timmar – räknas avbrottet som sammanhängande. Eftersom elnätet är en starkt reglerad verksamhet får vi enligt lag inte göra några undantag och kan därför inte betala ut ersättning om inte 12 timmar har passerat. Eventuell avbrottsersättning dras automatiskt av på din elnätsfaktura. Du kan läsa mer genom att klicka här.

Hur länge håller mat i kyl och frys under ett strömavbrott?

En kyl håller sig kall i ett par timmar om du inte frekvent öppnar kylskåpsdörren. En välfylld frys kan hålla kylan flera dygn om du inte öppnar dörren. Du kan läsa mer på Livsmedelsverket genom att klicka här.

Maten i kyl och frys har blivit förstörd – vad gör jag?

Har din mat i kyl och frys blivit förstörd på grund av strömavbrottet kan du börja med att kontakta ditt försäkringsbolag. Du kan få ersättning som täcks av din hemförsäkring. Läs mer på Konsumenternas Energimarknadsbyrå genom att klicka här.