Avtalsvillkor

Nedan finner du våra avtalsvillkor för konsument och näringsidkare.

Elhandel

Ale El Elhandels särskilda avtalsvillkor

EL 2012K – Allmänna avtalsvillkor Konsument 
Försäljning av el till konsument

EL 2012N – Allmänna avtalsvillkor Näringsidkare
Försäljning av el till näringsidkare

Särskilda villkor – Konsument
Försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument

Särskilda villkor – Näringsidkare
Försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare

 

Elnät

Nät 2012K – Allmänna avtalsvillkor Konsument
Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar för Konsument.

Nät 2012N – Allmänna avtalsvillkor Näringsidkare
Anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar för Näringsidkare.

Nät 2012 H – Allmänna avtalsvillkor Högspänningsanläggningar
Anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.