Var uppmärksam vid telefonsamtal!

Publicerad: 10 februari, 2021

Var uppmärksam – låter erbjudandet för bra för att vara sant?
Telefonsamtal från säljare och marknadsundersökare är sedan länge vanligt förekommande. På Ale El är vi ytterst försiktiga med den kontaktvägen eftersom vi vet att många oseriösa aktörer jobbar intensivt med att ringa och sälja – och tyvärr även lura konsumenter.
Vi vill såklart även höra av oss ibland, för att påminna om ditt avtal som snart löper ut eller återkoppla i något pågående ärende. Vi gör även undersökningar för att vi ska dra lärdom och bli bättre på att möta dina behov hos oss som kund.
Här kommer ett par tips att tänka på vid telefonsamtal:
  • Låter erbjudandet för bra för att vara sant? Då kanske det inte är sant! Sök upp mer fakta, läs villkoren och tacka inte ja över telefon.
  • Lämna aldrig ut dina eller någon annans personuppgifter – logga inte heller in på din bank på uppmaning av en telefonsäljare.
  • Anmäl misstänkta bedrägeriförsök till polisen!
  • Anmäl till konsumentverket om du anser att du har blivit lurad.
  • Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med att jämföra erbjudanden eller med att anmäla oseriösa försäljningsmetoder!