Fortsatta oklarheter kring regeringens beslut kring elpriskompensation

Publicerad: 18 januari, 2022

Det är högt kundtryck hos elbolagen i Sverige på grund av de höga elpriserna.
Förra veckan, onsdagen den 12/1, gick regeringen ut med att det skulle betalas ut elpriskompensation till hushållen.

Det råder fortsatta oklarheter kring bland annat hur stor summa som kommer att betalas ut till kunder, vilka som ska få ta del av ersättningen och när i tiden som utbetalningarna kommer att ske. Det är regeringen som kommer att ta beslut om detta och det finns ännu så länge bara ett par olika förslag om hur elpriskompensationen kommer att hanteras.

Regeringen har bland annat uttryckt att de vill att elnätsföretagen ska hantera administrationen av utbetalningen trots att det inte avser elnätsavgifter utan elhandelsavgifter.

Elbranschen, inklusive Ale El, väntar på besked från regeringen och vet i dagsläget inte mer.