På gång i elnätet vecka 14

Publicerad: 1 april, 2020

Nu är vi klara med tre dagars intensivt arbetet för att framtidssäkra elnätet!

Veckans arbete (v. 14) i området kring Kilanda är en del i vårt stora projekt där vi succesivt bygger om den så kallade Kilandalinjen som sträcker sig från Älvängen till Kollanda.
Boende i området har säkert märkt av extra aktivitet från bland annat Ale El-bilar och grävfordon.

Varför är det här arbetet så viktigt?

Att säkra upp Kilandalinjen är en del i att framtidssäkra Ales elnät. Framförallt förstärker vi linjen och gräver samtidigt ner kablar där det går för att vädersäkra.
I samband med arbetet passar vi även på att byta ut en del transformatorstationer. Information kring aktuella arbeten längs Kilandalinjen kommer löpande meddelas till berörda kunder.

Vi vill även passa på att tacka dig som kund för din förståelse
och önskar dig en fortsatt fin vecka!