På gång i elnätet v 9!

Publicerad: 2 mars, 2021

Vi på Ale El har återigen en energifylld vecka framför oss. Under vecka 9 är vi bland annat vid:
  • Kilandalinjen, där vi arbetar med de två sista etapperna av projektet för att drift- och vädersäkra elnätet. Längs stora delar av linjen river vi luftledningar och gräver ner kablar i marken. Berörda kunder informeras löpande.
  • Rished, där vi sedan några veckor tillbaka har arbetat med att gräva ner kabel i området. I veckan kommer kabeln som vi har grävt ner att gå i drift. En del kunder kommer vara utan ström under kortare perioder under arbetets gång och berörda kunder meddelas löpande. Du hittar även information på vår driftkarta samt Facebook. Återställning av mark och rasering av luftledning kommer att ske under kommande veckor.
  • Hela Ale, två av våra montörer, Jim och Marcus, jobbar med att besiktiga alla Ale Els transformatorstationer.
Vi passar även på att önska dig en fin fortsatt vecka!