Kabelutsättning

Ansök först – Gräv sedan.

KabelutsättningKostnadsfri utsättning

Tänker du gräva, borra, spetta eller göra liknande arbeten i mark där elkablar kan finnas? Ansök då om ledningsanvisning via ledningskollen.se

 •  Ansök ca 10 dagar innan du tänkt påbörja arbetet. Ale El ansvarar för 5 dagar svarstid samt 5 dagar för fysisk utsättning på plats.
 • Kabelanvisning och övrig överlämnad dokumentation är giltig i 1 månad.
 • Dokumentera kabelanvisningen så fort den är utförd då det är stor risk för markeringar/käppar att försvinna.
  • Exempel på detta är vid skolor, hagar, åkermark, regn, snö, gräs/grus-ytor mm.
 • Upprepade kabelanvisningar som behöver göras om/kompletteras debiteras.
 • Om en kabel grävs av eller skadas; Ring 0303-33 24 00

OBS! vidrör ALDRIG en skadad kabel.

 

Akut kabelanvisning?

 • Om du har behov av kabelanvisning inom 5 arbetsdagar debiteras 1500kr.
  • Detta gäller endast för enstaka kablar samt för privatpersoner.
 • Vattenläcka anses vara ett akutärende som prioriteras högre än planerade ärenden.

Är du ett företag eller förening?

 • Vid större kabelanvisning där man ska gräva i ett område för exempelvis fiber, fjärrvärme osv. debiteras verklig tid samt kostnad för åtgånget material så som markeringsfärg och käppar.
 • Tips! Ale El sätter ut kablar i allmänna ytor där det ska grävas/plöjas, detta görs fram till *tomtgräns.
 • Ska företaget även gräva inne på privatmark åligger ansökan om kabelanvisning på markägaren.
*Anlagd gräsyta, häck, staket osv.

Vid frågor kontakta oss på telefon 0303-33 24 00