Kabelutsättning

Ansök först – Gräv sedan.

Kostnadsfri utsättning

Tänker du gräva, borra, spetta eller göra liknande arbeten i mark där elkablar kan finnas? Ansök då om ledningsanvisning via ledningskollen.se

    • Ansök minst 10 arbetsdagar innan du tänkt påbörja arbetet
    • Kabelanvisning och övrig överlämnad dokumentation är giltig i 1 månad
    • Dokumentera kabelanvisningen så fort den är utförd då det är stor risk för markeringar/käppar att försvinna.

Upprepade kabelanvisningar som behöver göras om eller kompletteras kan debiteras.
Om en kabel grävs av eller skadas ring oss direkt på telefonnummer 0303-33 24 00

OBS! vidrör ALDRIG en skadad kabel.

 

Akut kabelanvisning?

Om du har behov av kabelanvisning inom 10 arbetsdagar debiteras 1500kr (avser enstaka kablar, privatpersoner).

Vattenläcka anses vara ett akutärende som prioriteras högre än planerade ärenden.

Är du ett företag eller förening?

Vid större kabelanvisning där man ska gräva i ett område för exempelvis fiber, fjärrvärme osv. debiteras verklig tid samt kostnad för åtgånget material så som markeringsfärg och käppar.

Tips! Ale El sätter ut kablar i allmänna ytor där det ska grävas/plöjas, detta görs fram till *tomtgräns.

Ska företaget även gräva inne på privatmark åligger ansökan om kabelanvisning på markägaren.

*Anlagd gräsyta, häck, staket osv.

Vid frågor kontakta oss på telefon 0303-33 24 00