Framtidssäkring av elnätet pågår

Publicerad: 22 oktober, 2019

Här jobbar vi för tillfället med att ta ner Sannumslinjens luftledning. Istället kommer vi gräva ner kabeln för att framtidssäkra elleveransen för både boende och företag i området! Ett viktigt och roligt projekt, tycker vi på Ale El.