Drönaruppflygning för delar av Ale Els personal!

Publicerad: 19 maj, 2021

Igår genomförde delar av Ale Els personal det sista testet för att bli godkända att flyga med drönare.

Det kommer framåt vara ett bra komplement vid besiktning av elledningar för att fånga vinklar som personalen inte ser från marken.

Om du ser en drönare i fält tillsammans med personal från Ale El så är vi ute och besiktigar elledningar i området. Det kan vara bra att veta att vi aldrig filmar eller fotograferar någon – utan det är enbart elledningarna som är av intresse.