Sänkt energiskatt 2016 och höjd elcertifikatsavgift

Publicerad: 5 januari, 2016

Den 1 januari 2016 sänktes energiskatten på el med 0,2 öre/kWh till 29,2 öre/kWh exklusive moms (36,5 öre per kWh inklusive moms). I kommuner med nedsatt skattesats (reducerad norrlandsskatt) sänktes energiskatten på el med 0,1 öre/kWh till 19,3 öre/kWh exklusive moms (24,13 öre/kWh inklusive moms). Industriskattesatsen förblir oförändrad på 0,5 öre/kWh exklusive moms.

Den 25 november fattade Riksdagen även beslut om att höja kvotplikterna i elcertifikatssystemet. Höjningen innebär en prisökning på mellan 1,5- 2,0 öre/kWh exklusive moms, beroende på avtalsslängd. Prisökningen berör alla kunder, även kunder med fast elpris. Förändringen omfattar all el som förbrukas från och med december 2015.