Strömavbrott Älvängen 2012-07-19

Höspänningsfel gjorde delar av Älvängen spänningslöst ca kl 08:25. Felet var orsakat av skada vid pålning. Samtliga kunder hade återfått spänning kl 09:25.