Planerat strömavbrott Onsdagen den 28 sept. klockan 10:00-ca14:00

Publicerad: 27 september, 2011

Strömavbrott

Berörda områden: Björbäck, Ryd, Kroksmosse, Anfastebo, Skinnbo, Röbacka samt angränsande områden.

På grund av stolpbyte på vår 10 kV-ledning är vi tvungna att avbryta spänningsleveransen till Er fastighet

Onsdagen den 28 sept. klockan 10:00-ca14:00

Ledningar ska betraktas som spänningsförande även under avbrottet

Frågor angående detta strömavbrott besvaras på

tel. 0303-332400

Med vänliga hälsningar

Ale elförening/Drift