2013-01-08 Älvängen

14:10

Fel på en 10 kV utmatning i Älvängen många kunder utan spänning

Industriområdet Reningsverket Carlmarks

Felsökning pågår

Felet berodde på en avgrävd 10kv kabel alla spänning åter kl.15:45