Avtalsvillkor

Nedan finner du våra avtalsvillkor för konsument och näringsidkare.

Elhandel

Ale Els särskilda avtalsvillkor (K rev) gäller fr.o.m 2016-11-01

Ale Els Särskilda avtalsvillkor näringsidkare samt Allmänna Avtalsvillkor EL 2012 N(rev) gäller fr.o.m. 2015-07-01

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (rev)  gäller fr.o.m 2015-07-01

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare (rev)  gäller fr.o.m 2015-07-01

Elnät

Allmänna Avtalsvillkor NÄT 2012 K (rev) gäller fr.o.m 2015-07-01

Allmänna Avtalsvillkor NÄT 2012 N (rev) gäller fr.o.m 2015-07-01

Allmänna Avtalsvillkor NÄT 2012 H (rev) gäller fr.o.m 2015-07-01