Elcertifikat

Målet med elcertifikatssystemet är att användningen av el från förnybara energikällor ska öka med 28,4 TWh från 2002 års nivå fram till år 2020. Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem där handel sker mellan producenter av förnybar el och kvotpliktiga.

Om du väljer Fast elpris ingår kostnaden för elcertifikat i ditt elpris.

Om du väljer Rörligt elpris fastställs kostnaden för elcertifikat efter varje månadsslut baserat på genomsnittligt inköpspris för den aktuella månaden.

Läs mer om elcertifikat på Energimyndighetens hemsida