Vad händer egentligen på elmarknaden?

Under 2021 och in på det nya året har vi sett en turbulent elmarknad med extremt höga elpriser. Många kunder har hört av sig och varit oroliga över sina elkostnader, något även media har skrivit om. I januari gick regeringen ut med att det skulle betalas ut en elpriskompensation till hushållskunder – och förslaget har nu gått igenom.

Flera olika faktorer ligger bakom den volatila elmarknaden och de höga elpriserna. Bland annat har den hydrologiska balansen (vattenbalans) länge haft underskott. Eftersom vattenkraft står för en stor del av Nordens totala elproduktion får det stor påverkan. Det är även stora prisskillnader i Sveriges elprisområden där priserna generellt är lägre i norr än i söder. Det beror på begränsningar i elnätets kapacitet att överföra el till södra Sverige där elanvändningen är som störst. Särskilt betydande har de senaste årens nedläggning av kärnkraft (baskraft som inte är väderberoende) i södra Sverige i kombination med exportkrav som Sverige ensidigt godkänt en betydande påverkan på elpriset. Kriget i Ukraina är ytterligare en faktor som gör att den finansiella marknaden fortsätter att vara mycket volatil, vilket i huvudsak grundar sig i andra EU-länders beroende av gas och olja för sin elproduktion.

Det kan tyckas motsägelsefullt att Sverige exporterar el till övriga Europa samtidigt som det är höga elpriser i Sverige. Det anmärkningsvärda i sammanhanget är att samtidigt som Sverige exporterar el så importeras de europeiska priserna. Och samtidigt som exporten sker så uppstår det tidvis effektunderskott i Sverige med exceptionellt höga priser. Det tyder på att nuvarande elmarknadsmodell inte längre fungerar som det var tänkt när politikerna beslutade om att avreglera elmarknaden.

Som ett svar på situationen kom regeringen i januari med ett förslag på en elpriskompensation till hushållskunder. Förslaget uppskattas nå omkring 2 miljoner hushåll. Förbrukningsspann mellan 700–2000 kWh under december, januari och februari ligger till grund för kompensationen. Elkunder i prisområde 3 (där Ale finns) och prisområde 4 kan även få kompensation för mars. Lägstanivån ligger här på 400 kWh, vilket gör att fler kommer att omfattas. Det högsta beloppet är dock halverat så maxbeloppet för mars månad är 1 000 kronor.

Det är elnätsbolagen som kommer att hantera kompensationen, de flesta genom avdrag på kommande fakturor. Som kund behöver du inte göra någonting för att få ut dina pengar. Som elnätskund hos Ale El kommer du att få avdrag på din faktura under maj månad. Du kan läsa mer på aleel.se.

Framåt ser vi en tendens att elmarknaden fortsatt kommer ha större svängningar och högre elpriser på grund av faktorerna som nämnts ovan. Skulle du som kund vara osäker på vilket elavtal du ska välja – tveka inte att kontakta vår kunniga kundservice så hjälper vi dig.

Avgränsare

Alla artiklar Medlemsnytt #1 – 2022

Ladda ner vår smarta app!

Under 2021 släppte vi en ny version av vår app med uppgraderade, smarta funktioner. Om du inte har laddat ner den än – gör det redan idag.

Läs mer…

En energifylld föreställning i Ale

Teatervinden, Ales lokala kulturförening, presenterar årets föreställning ”Alesnickarna – en väl snickrad historia” som sätts upp i Skepplanda hembygdsgård Grönköp.

Läs mer…

Gå två – betala för en

Besök Repslagarmuseet – ett levande museum i Älvängen. Som medlem i Ale El Ekonomisk förening kan du ta med en vän och enbart betala för en biljett till deras spännande guidade turer.

Läs mer…

Inbjudan till årsstämma 18 maj

Som medlem i Ale El Ekonomisk förening är du välkommen att delta på stämman som i år hålls i Medborgarhuset i Alafors kl 18.00 onsdagen den 18 maj.

Läs mer…

Styrelseporträttet: Torbjörn Andersson

Torbjörn Andersson, styrelseledamot Ale El Elhandel. Han bor i Bohus och har suttit med i styrelsen sedan 2021.

Läs mer…

Köp el av dig själv!

Med ett elavtal från Ale El Elhandel, får du 100 % förnybar energi utan extra kostnad – samtidigt som du maximerar din återbäring. Vill du få hjälp att välja rätt elavtal för dig? Ring Nicolas på 0303-33 24 13.

Klicka här för att teckna elavtal

Lös ordflätan så har du chans att vinna två teaterbiljetter!

I detta nummer av Medlemsnytt har vi en tävling där du kan vinna två biljetter till Teatervindens föreställning ”Alesnickarna – en väl snickrad historia”.

Läs mer…