Se vår film Ale El 50 år

2018 firade Ale El Ekonomisk förening 50 år. I den här kortfilmen vill vi visa på var det hela började.