IT-säkerhet

Vi satsar på information- och cybersäkerhet

I en uppkopplad värld med fler potentiella hot ökar kraven på alla samhällsviktiga funktioner, inte minst elförsörjningen.

Ale El har under 2018-2020 genomfört en djupgående genomlysning kopplat till cybersäkerhet med en kraftig satsning på efterföljande åtgärder – allt för att stärka säkerheten för företaget och våra kunder.

Som en samhällsviktig aktör har Ale El under denna period fått delfinansiering av EU genom programmet ”2018 CEF Telecom Cyber Security”.