På gång i elnätet

Ale el förstärka elnätet

Just nu jobbar vi med att förstärka vårt 20-kilovoltsnät. Läs mer om ett av våra största nuvarande projekt nedan.

I gamla sandtaget vid Jennylund i Bohus jobbar entreprenörer med vägarbetet fram till det som ska bli den nya mottagningsstationen. Arbetet kommer bidra till ökad leveranssäkerhet för hela Ale kommun.

– Det är ett stort kabelschakt, som utförs i två lager. Först lägger vi 20-kilovoltskablarna i botten och därefter ett antal reservrör, jordlinor och kanalisation för fiber i ett lager ovanpå, förklarar Jan Mohr, planeringschef på Ale El och ansvarig för projektet som kommer ge Ale kapacitet att fortsätta växa.

Ale kommun har en stark tillväxt sedan flera år och attraktionskraften i kommunen ökar. Att fler företag vill etablera sig här och fler vill flytta hit är redan en självklarhet men innebär också en påfrestning för all infrastruktur. Ale El säkerställer genom det här projektet förutsättningarna för Ales fortsatta tillväxt ur ett elektriskt perspektiv.

Faktaruta

Avgränsare

Alla artiklar Medlemsnytt #1 – 2020

Myter om elbranschen

Christer på kundtjänst reder ut några vanliga missförstånd, varnar för företagen på Energimarknadsbyråns svarta lista och tipsar om hur du kan sänka dina elkostnader.

Läs mer…

Ny certifiering gynnar ärliga företag

Energiföretagen Sverige har tagit fram en märkning kallad ”Schysst Elhandel”. Bra initiativ, enligt oss, och vi har nu startat upp arbetet med att certifiera oss.

Läs mer…

Styrelseporträttet

Ingemar Othzén har varit med i styrelsen sedan 1997 och ser som sin uppgift att värna om både kommunens ägarintresse och medlemmarnas bästa.

Läs mer…

Kallelse till Årsstämma 13 maj

På grund av Corona-krisen kommer stämman hållas utomhus utan förtäring och med kort agenda. Anmäl dig senast 6 maj om du vill vara med!

Läs mer…

Återbäring – ett tydligt tecken på att din investering ger utdelning

Medlemskapet i Ale El Ekonomisk förening har många förmåner. Här kan du läsa vidare om alla fördelar med ditt medlemskap.

Läs mer…

Köp el av dig själv!

Som medlem i Ale El Ekonomisk förening är du också delägare i Ale El Elhandel AB. Ring 0303-33 24 00 för att teckna ett miljöklokt och tryggt elhandelsavtal redan idag!

Klicka här för att teckna elavtal