På gång i elnätet

Ale El är mitt uppe i rekordstora investeringar där vi bland annat löpande förstärker och moderniserar elnätet.

Sedan ett år tillbaka är den nya transformatorstationen i Surte igång. Det är en
större inomhusstation som transformerar ner spänningen från 20 kilovolt till 10
kilovolt, för att sedan fördela elen till de mindre nätstationerna närmare dig som
kund. Bytet gjordes då den tidigare transformatorstationen stod utomhus och börjat
bli till åren kommen. I och med uppgraderingen finns nu en mycket högre kapacitet
i stationen för att kunna försörja ett växande Surte samtidigt som utrustningen är
skyddad mot väder och vind.

Framåt kommer även transformatorstationerna i Bohus och Nödinge att
uppgraderas. På gång redan nu är upphandlingen av en ny mottagningsstation i
anslutning till regionnätet i Jennylund. Projektet kommer starta hösten/vintern
2020 och pågå under 2021. De kommande åren kommer alltså bli väldigt
spännande med både mindre och större projekt – för att framtidssäkra elnätet i den
ständigt växande kommunen.

Avgränsare

Alla artiklar Medlemsnytt #2 – 2020

Delta i vår tävling och vinn ett fint förkläde!

Allt du behöver göra är att lösa rebusen och skicka in ditt svar senast den 14 december. Använd talongen i den tryckta versionen av Medlemsnytt, eller skicka in ditt svar digitalt!

Läs mer…

Hänt under 2020 på Ale El

Trots den rådande pandemin har 2020 varit ett ett intensivt och spännande år på Ale El. Klicka så får du ett litet axplock!

Läs mer…

Till minne av Roland Henningson

Ale Els vd Stefan Brandt berättar om en varm, klok och humoristisk man som gjort stora insatser för Ale El och hela Alebygden.

Läs mer…

Är du medlem i fler energigivande föreningar?

Sponsring är en viktig del av Ale Els lokala engagemang, och just nu tar vi emot ansökningar inför 2021. Tipsa gärna din förening!

Läs mer…

Ingen höjning av elnätstarifferna i år

Ale El är ett medlemsägt bolag med god ekonomi och det skulle kännas fel att höja priset mitt under pandemin.

Läs mer…

Soliga hälsningar från medlemmar!

I förra Medlemsnytt skickade vi ut fröpåsar till alla medlemmar. Nu börjar vi se resultatet.

Läs mer…

En schysst, rosa nyhet!

I somras blev vi certifierade med Schysst Elhandel. Läs mer om vad det innebär för Ale El och dig som kund och medlem.

Läs mer…

Köp el av dig själv!

Som medlem i Ale El Ekonomisk förening är du också delägare i Ale El Elhandel AB. Ring 0303-33 24 00 för att teckna ett miljöklokt och tryggt elhandelsavtal redan idag!

Klicka här för att teckna elavtal