Styrelse

Styrelse Ale El ekonomisk förening

Ordförande
Eje Engstrand

Vice ordförande
Rolf Alkenhoff

Ledamöter
Catharina Eliasson
Kenneth Olsson
Ingemar Othzén
Tony Norrman
Thore Skånberg

Personalrepresentanter
Johan Culldal
Martin Durfelt, suppleant
Mimmi Ziegler, suppleant