Är du med i en förening som ger energi till Ale?

Sponsring

–     Välkommen att ansöka om sponsringspartnerskap!

Sponsring är en viktig del av Ale El’s lokala engagemang som syftar till att främja samhällets energigivande hjältar. Vi vill genom vår sponsring även stärka Ale El’s varumärke, gagna våra affärer och relationer.

Det finns en stolthet i Ale El’s geografiska ursprung, vi njuter av den rena och friska natur som finns där vi verkar och känner glädje över det engagemang och den sociala gemenskap som Aleborna visar. Att ge energi till Ale är något Ale El är riktigt bra på!

Sponsring är en affärsmässig överenskommelse mellan två parter som förutsätter rimliga motprestationer. Ale El har för avsikt att med sin framtida sponsring gynna hållbarhet, jämställdhet och en frisk och sund livsstil.

För oss är det viktigt att sponsorskapet är förenligt med vårt syfte och våra värderingar. Ale El sponsrar inte enskilda personer och inte heller verksamheter som strider mot våra värderingar, etik och moral.

Ale El’s värdeord är Nära, Tryggt och Enkelt. Vår vision lyder ”Med kundupplevd Närhet, Trygghet och Enkelhet ska Ale El ha Sveriges nöjdaste elkunder”.

Närhet står för upplevd samhörighet och närhet. Närhet behöver inte vara geografisk. Det gör vi genom personligt bemötande.
Trygghet står för att våra kunder alltid ska kunna lita på oss och vår kompetens. Det gör vi genom att hålla vad vi lovar.
Enkelhet står för att vi alltid eftersträvar enkla och smidiga lösningar. Det gör vi genom att vi är tillgängliga, lyhörda och kommunicerar med våra kunder utifrån deras behov

Vårt sponsringspartnerskap kan ta sig olika former beroende av vilken nivå av engagemang vi vill dela. Bilden nedan visar Ale El’s sponsringsarbete:

Ale El sponsrar inte:

Föreningar eller organisationer vars verksamhet har kopplingar med budskap som kan uppfattas som kontroversiella, riskbetonade, politiska eller religiösa.
Föreningar eller organisationer vars verksamhet kan uppfattas som omoraliska, oetiska eller på annat sätt integritetskränkande.

Er ansökan – gör så här:

Varmt välkommen med er ansökan genom att fylla i formuläret nedan.
I er ansökan beskriver ni er verksamhet och på vilket sätt den bidrar till ett bättre Ale.

Ge oss exempel på hur era värderingar kopplas till våra och hur ett samarbete skulle kunna utformas. Har ni något som är aktuellt eller planerat av kortsiktig karaktär som ni söker specifikt till eller är ert syfte ett djupare engagemang på längre sikt? Beskriv detta för oss i er ansökan, vi har ett begränsat antal partnerskapsavtal i respektive kategori.

Väljs ni som en möjlig partner så erbjuds ni ett personligt möte där vi talar vidare om förutsättningar och möjligheter för ett gott samarbete!

Ansökningar avseende mer omfattande långsiktiga samarbeten, samt sponsring till föreningar hänvisas till ansökningsperioden som infaller en gång per kalenderår. Ansökningsperioden är i gång redan nu och vi vill ha er ansökan senast sista september.

Förfrågningar om samverkan på event, specifika arrangemang samt gåvor i form av presentartiklar hänvisas till sponsring@aleel.se och kan ske när som helst under året.

* Obligatoriska fältJag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med Ale Els integritetspolicy