om-aleel-miljodiplom

Ale Elförening ekonomisk förening är ett medlemsägt nätbolag som distribuerar elenergi till 90 procent av Ale kommuns hushåll, företag samt del av Lilla Edet.

Ale Elförening är även 100 % ägare till dotterbolaget Ale El Elhandel AB som bedriver elhandel i hela Sverige.