Så hanterar vi oron för COVID-19 (Corona-virus)

Publicerad: 26 mars, 2020

Vi på Ale El har alltid säkerhet som vår högsta prioritet – både när det gäller våra medarbetare och kunder. På Ale El fortsätter vi med att leverera el som vanligt, det innebär att vi behöver utföra vissa planerade arbeten för att säkra driften. har en långsiktig beredskap så att du kan känna dig helt trygg. Under nuvarande spridning av Covid-19 (Corona-virus) har vi säkrat upp vårt dagliga arbete genom att låta delar av vår personal jobba hemifrån samt vidtar de försiktighetsåtgärder som krävs. Vi följer myndigheternas rekommendationer och uppdaterar oss dagligen gällande status i Sverige och i världen.

Väntar du besök från oss?
Just nu pågår elmätarbyte i vårt område. De allra flesta elmätare sitter utomhus och teknikern behöver inte träffa dig vid bytet. De tekniker som utför arbetet är givetvis symptomfria. Om du själv är sjuk och har ett planerat besök så ber vi dig kontakta Eltel 031-311 33 04 för att boka om tiden.

Vid andra kundärenden hänvisar vi dig i första hand till kontakt via telefon och mejl. På så sätt minskar vi tillsammans smittorisken för både vår personal och dig som kund. Om du har några vidare frågor eller funderingar går det som vanligt bra att höra av dig till vår kundservice på telefon 0303-33 24 00 eller mejla info@aleel.se