Påminnelse kring elstödet – läs mer!

Påminnelse kring elstödet – anmäl ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister innan den 13 februari!
  • Den 20 februari kommer elstödet till elanvändare i elområde 3 och 4 betalas ut.
  • Det är Försäkringskassan i samarbete med Swedbank som hanterar utbetalningen.
  • För att du ska få ta del av elstödet ska du anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 13 februari, för att utbetalningen ska bli så snabb och smidig som möjligt.
  • Är du redan kund hos Swedbank? Då bör du också kontrollera att du har ett konto i kontoregistret. På Försäkringskassans hemsida hittar du mer information och länkar till bland annat Swedbanks kontoregister.

För mer information – gå in på svk.se, Swedbank eller Försäkringskassans hemsida.