På gång i elnätet (v 34-35)

Publicerad: 24 augusti, 2023

Elnätet för kraften hem till dig. Ett tillförlitligt elnät kräver löpande underhåll för att fortsätta vara drift- och vädersäkert. Här nedan hittar du några av de projekt som är på gång just nu. Berörda kunder informeras löpande. Du hittar även information om aktuella, planera och avklarade avbrott i vår app och på vår hemsida aleel.se.

Surte, vi arbetar med att förstärka elnätet på Nordgärdesvägen. Det innebär ett planerat avbrott den 25 augusti från kl. 9 till ca 12. En lapp med information har satts upp på entrédörrarna till de berörda lägenhetshusen.

Bohus, denna vecka ersätter vi en trasig markkabel vid slutet av Björkvägen. Vi passar även på att förstärka elnätet.

Alafors, ett arbete påbörjas i nästa vecka med att förstärka elnätet längs med Furuvägen och kommer att pågå i ca 3 veckor.

Hela Ale, vi jobbar löpande under året med att besiktiga Ale Els elnät