Ny information om elpriskompensation

Nu finns mer information om elpriskompensation för de höga elpriserna på Svenska kraftnäts (SVK) hemsida. Detta är modellen som nu läggs på Energimarknadsinspektionens (Ei) bord.

  • Alla elanvändare med ett eget elnätsavtal i södra Sverige kommer att få stöd.
  • Med södra Sverige menar man elområde SE3 och SE4.
  • Stödet baseras på ditt elområde och din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod.
  • I elområde SE3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh och i elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh.
  • Det finns ännu inga bestämda former eller tidplan för när du kan få din elpriskompensation. Svenska kraftnät har vänt sig till regeringen.

Du hittar mer information samt vanliga frågor och svar på Svenska kraftnäts hemsida.

Läs hela artikeln genom att klicka här!