Miljöutbildningsdag i samarbete med Håll Sverige Rent

Publicerad: 24 september, 2020

Onsdagen den 23 september genomförde vi på Ale El en miljöutbildningsdag i samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent. Detta var en del i att upprätthålla miljömålen för vår diplomering Svensk Miljöbas under 2020.
”Samarbetet kändes helt rätt i och med att en stor del av vår personal spenderar mycket tid i naturen på olika typer av arbeten,” säger Josefin Oleryd, miljösamordnare på Ale El.