Kallelse till årsstämma 2022 för Ale El Ekonomisk förening

Välkommen till Ale El Ekonomisk förenings årsstämma 2022.

Som medlem och delägare i Ale El Ekonomisk förening är du välkommen att delta på stämman som i år hålls i Medborgarhuset i Alafors kl 18.00 onsdagen den 18 maj.

Kontakta oss för anmälan på telefon 0303-33 24 00 eller e-post info@aleel.se

Sista anmälningsdag är den 9 maj.
Det bjuds på kaffe och något lätt att äta.

Varmt välkomna!