Information om strömavbrottet den 7 augusti

Den 7 augusti hade vi ett strömavbrott som berörde 361 kunder i Skepplanda mot Hålanda (Skårlinjen). Det var tre olika skador på vår högspänningslinje som började kl 10.46 på söndagsförmiddagen och avslutades kl 22.38 på söndagskvällen (totalt 11 timmar och 52 minuter). Medan vi arbetade i fält behövde vi göra vissa omkopplingar i elnätet vilket gjorde att en del kunder fick tillbaka sin ström under delar av strömavbrottet.

Inledningsvis upptäcktes en skada på en isolator som skadats i ett tidigare åskväder. Efter reparationen fick de flesta kunderna tillbaka strömmen under en kortare period. Därefter löste linjen igen och det visade sig vara ytterligare två fel som behövdes åtgärdas. Ytterligare personal kallades då in för att bistå i arbetet. Under hela dagen jobbade vi aktivt för att avhjälpa felen så säkert och snabbt som möjligt.

Ännu en isolator byttes ut samt en kabelskada reparerades innan strömavbrottet var helt avhjälpt.

Tyvärr fungerade inte publiceringen på vår Facebookssida under strömavbrottet – däremot fanns informationen på vår hemsida. Vi tackar för tålamodet från de kunder som berörts.

Vanliga frågor vid ett strömavbrott:

När får jag avbrottsersättning?

Om du har drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varar mer än 12 timmar har du normalt rätt till avbrottsersättning. Om elen kommer och går – med ett mellanrum på mindre än 2 timmar – räknas avbrottet som sammanhängande. Eftersom elnätet är en starkt reglerad verksamhet får vi enligt lag inte göra några undantag och kan därför inte betala ut ersättning om inte 12 timmar har passerat. Eventuell avbrottsersättning dras automatiskt av på din elnätsfaktura. Du kan läsa mer genom att klicka här.

Hur länge håller mat i kyl och frys under ett strömavbrott?

En kyl håller sig kall i ett par timmar om du inte frekvent öppnar kylskåpsdörren. En välfylld frys kan hålla kylan flera dygn om du inte öppnar dörren. Du kan läsa mer på Livsmedelsverket genom att klicka här.

Maten i kyl och frys har blivit förstörd – vad gör jag?

Har din mat i kyl och frys blivit förstörd på grund av strömavbrottet kan du börja med att kontakta ditt försäkringsbolag. Du kan få ersättning som täcks av din hemförsäkring. Läs mer på Konsumenternas Energimarknadsbyrå genom att klicka här.