Information om strömavbrottet den 5 juli

Den 5 juli hade vi ett strömavbrott som berörde ca 320 kunder.
Under dagen jobbade vi aktivt med att lokalisera och avhjälpa felet som berodde på en skadad högspänningskabel. Medan vi arbetade i fält behövde vi göra vissa omkopplingar i elnätet vilket gjorde att en del kunder fick tillbaka sin ström under delar av strömavbrottet.

Högspänningskabeln behöver nu lagas och återigen kopplas in i elnätet.
Medan vi lagar kabeln idag den 6 juli kommer samtliga kunder att ha ström.

Däremot behöver vi bryta strömmen under arbetet när kabeln återigen ska kopplas in i elnätet igen.
Detta är inget planerat arbete utan sker till följd av den skadade högspänningskabeln.
På grund av omständigheterna kan vi inte avisera i lika god tid som vi brukar vid ett arbete.

Just nu ser det ut som att arbetet för att koppla in kabeln i elnätet igen kommer att ske runt kl 9.30 imorgon den 7 juli. Det är delar av området som kommer att påverkas och berörda kunder beräknas vara utan ström i ca 3 timmar.

I vårt arbete är säkerhet vår första prioritering och de som arbetar i fält gör sitt yttersta för att på ett säkert och effektivt sätt få tillbaka strömmen åt samtliga berörda kunder så snart som det bara går.
Vi tackar för tålamodet från de kunder som berörs.

Har du haft strömavbrott under en längre period?
Här svarar vi på vanliga frågor.

Hur länge håller mat i kyl och frys under ett strömavbrott?

En kyl håller sig kall i ett par timmar om du inte frekvent öppnar kylskåpsdörren.
En välfylld frys kan hålla kylan flera dygn om du inte öppnar dörren.
Du kan läsa mer på Livsmedelsverket genom att klicka här.

Maten i kyl och frys har blivit förstörd – vad gör jag?

Har din mat i kyl och frys blivit förstörd på grund av strömavbrottet kan du börja med att kontakta ditt försäkringsbolag. Du kan få ersättning som täcks av din hemförsäkring.
Läs mer på Konsumenternas Energimarknadsbyrå genom att klicka här.

När har jag rätt till avbrottsersättning?

Om du har drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varar mer än 12 timmar har du normalt rätt till avbrottsersättning. Om elen kommer och går – med ett mellanrum på mindre än 2 timmar – räknas avbrottet som sammanhängande. Du kan läsa mer genom att klicka här.