Frekvensstörning på stamnätet

Kl 12.04 idag den 2 september inträffade en frekvensstörning på stamnätet som Svenska kraftnät äger och driver, vilket påverkar hela Sveriges elnät. Frekvensstörningen kan påverka känslig utrustning, exempelvis vissa industrier.