Ett fel har uppstått på fakturan

Informationen nedan berör våra kunder som bor i elområde SE3/elområde 3 – se karta för översikt av områden som det gäller. Felet påverkar kunder som har rörligt pris eller anvisat elhandelsavtal.

Det har uppstått ett fel på fakturan för mars månad som gör att grundpriset ej har fakturerats, gäller enbart februaris förbrukning. Det innebär att det saknas en summa på berörda kunders faktura. Vi jobbar just nu med att se över felet samt hur vi ska åtgärda det på ett så smidigt sätt som möjligt.

Till dess kan du betala fakturan som vanligt – och invänta kompletterande information som vi skickar ut via e-post eller vanligt brev till dig som är berörd!