Elsäkerhetsutbildning på Ale El

Publicerad: 8 mars, 2023

Under vecka 9 fick en grupp elever på Göteborgs Tekniska College en elsäkerhetsutbildning (ESA Fackkunnig) på Ale El. Övningsledare var Ale Els drift-och anläggningschef Mikael Hansson med bistånd av Ale Els tidigare VD Stefan Brandt.

Eleverna går en eftergymnasial YH-utbildning med inriktning distributionselektriker.
I praktiken behöver de ha genomgått utbildningen ESA Fackkunnig för att få arbeta i elnätsbranschen, om arbetet innebär någon form av elektrisk anknytning.

”Under tisdagen fick de gå igenom en teoridel och på torsdagen genomfördes en tillämpningsdel.
Torsdagen, som var en heldag på Ale El, inleddes med ett studiebesök i driftcentralen och i en av mottagningsstationerna”, berättar Stefan Brandt, som var lärare och examinator för kursen.

Därefter genomfördes två olika ESA-tillämpningsövningar där eleverna praktiskt fick öva på ESA:s terminologi vid kopplingar och bevisutväxling.

”Jag är säker på att det gav eleverna ett mervärde att få vara på plats på ett elnätsföretag. Det är ju i den miljön de kommer att jobba i efter examen,” avslutar Mikael Hansson.

Dagen avslutades med prov, där samtliga elever blev godkända.