Elpriset – varför ändrar det sig så ofta?

Intressant torsdagsläsning!

“Under 2020 har elpriserna varierat kraftigt, både över tid och i olika delar av landet.” Skriver Energimarknadsinspektionen (Ei) i sin artikel. För dig som är intresserad av att veta mer kan klicka här för att läsa om vad som påverkar elpriset.