Ale Els årsstämma 15 maj för dig som är medlem

Publicerad: 13 maj, 2024

Den 15 maj är Ale Els medlemmar och delägare i Ale El Ekonomisk förening välkomna till stämman.

Plats: Medborgarhuset, Alafors, B-salen
Datum och tid: Onsdag 15 maj, kl. 18.00

Punkter på dagordningen utöver stadgeenliga ärenden:
  • Ändring i ellagen
  • Uppdatering i koncernstruktur
  • Stadgeändringar (på grund av ovanstående ändrad ellag)

Anmälan sker senast 8 maj genom att mejla till info@aleel.se eller ring 0303-33 24 00.

Vi bjuder på något enkelt att äta.

Information kring beslutspunkter finns tillgängligt att läsa på Ale Els kontor på Lunnavägen 2 i Alafors.